Os agentes económicos e o circuito económico

Os agentes económicos e o circuito económico